Manifestacja pracowników oświaty – szczegóły

9 kwietnia 2015

18 kwietnia, Warszawa Zbiórka uczestników manifestacji przy COS Torwar od godz. 10.00. Start manifestacji o godz. 11.00 z ronda im. Stanisława Sedlaczka (Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka). Następnie w godz. ok. 11:00 – 14.00 przemarsz uczestników trasą: Łazienkowska – Myśliwiecka – Górnośląska – Wiejska – Matejki – Al. Ujazdowskie – al. Szucha  MEN – Bagatela – Al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. […]

Czytaj...

Nie można zatrudnić nauczyciela dyplomowanego na podstawie art. 10 ust. 7 KN tj. na czas określony, gdy w chwili jego zatrudnienia zostają spełnione warunki określone w art. 10 ust. 5 KN.

8 kwietnia 2015

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (sygn. akt VII Pa 70/14) rozpoznając apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu, przyjął stanowisko i stwierdził, że nie można zatrudnić nauczyciela dyplomowanego na podstawie art. 10 ust. 7 KN tj. na czas określony, gdy w chwili jego zatrudnienia zostają spełnione warunki określone w art. 10 ust. 5 KN. Sąd […]

Czytaj...

Pismo do minister edukacji

8 kwietnia 2015

Ws. złożenia petycji podczas manifestacji Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił dzisiaj do minister edukacji z wnioskiem o spotkanie z przedstawicielami manifestacji pracowników oświaty, która odbędzie się 18 kwietnia. – W związku z realizacją Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej zwracamy się z […]

Czytaj...

Rozmowy w resorcie pracy

8 kwietnia 2015

W sprawie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 26 marca br. przedstawiciele ZNP spotkali się z Elżbietą Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,  w sprawie dodatku za warunki pracy dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Przypominamy, że: – 22 stycznia 2014 r., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki […]

Czytaj...

Manifestacja 18 kwietnia 2015 r.

8 kwietnia 2015

Spotykamy się w sobotę, 18 kwietnia w Warszawie! Żądamy: Zwiększenia nakładów na edukację Od kilku lat nakłady na edukację maleją! Mamy do czynienia z utrzymaniem wieloletniego spadku udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB: w roku 2015 udział ten wynosi tylko 2,52%. To kolejny rok spadku. Nakłady na oświatę nie odzwierciedlają rzeczywistych, niezbędnych potrzeb […]

Czytaj...

Nieprawdziwe dane, wybiórcze podejście

8 kwietnia 2015

  Wyjaśnienie ZNP dotyczące artykułu „Bogaci chcą podwyżek”. ZNP: Średnia płaca nauczyciela wynosi 3660 zł brutto. I to w wersji optymistycznej, bo średnia płaca zasadnicza to zaledwie 2314 zł brutto, zaś z dodatkiem stażowym i tzw. trzynastką – 2886 zł brutto. W związku z artykułem „Bogaci chcą podwyżek”, który ukazał się 23 marca 2015 roku […]

Czytaj...

Życzenia wielkanocne

1 kwietnia 2015

Czytaj...

Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie

23 marca 2015

Żądamy: Podwyżek płac Nauczyciele zarabiają za mało: stale rośnie różnica pomiędzy średnią płacą pedagoga (3 600 zł) a średnią krajową (4 379 zł). Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest zamrożony od trzech lat! Zwiększenie subwencji oświatowej (o 15 mld zł od 2004 r.) nie sprawiło, że nauczyciele mają więcej pieniędzy w portfelach, jak twierdzi minister edukacji. Sumarycznie […]

Czytaj...

Uchwała Nr 1 /2015 Zarządu Głównego ZNP

19 marca 2015

Uchwała ZG ZNP w sprawie akcji protestacyjnej w formacie pdf z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Uchwała Nr  1 /2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. […]

Czytaj...

Rozpoczyna się ogólnopolski protest!

18 marca 2015

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br. - Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy […]

Czytaj...