Budżet na rok 2015 w Sejmie

23 października 2014

Opinia ZNP do założeń budżetowych państwa na rok 2015 w zakresie oświaty Wczoraj (21.10.2014) połączone komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie części budżetowej 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie […]

Czytaj...

ZNP interweniuje ws. asystenta nauczyciela

23 października 2014

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do pani premier o podjęcie działań wobec decyzji ministra pracy ws. asystenta nauczyciela. W kwietniu br. ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o umieszczenie w rozporządzeniu o pracownikach samorządowych asystenta nauczyciela. Wniosek wynikał z zapisów prawa tj. ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych. Ustawy te stanowią, iż osoby […]

Czytaj...

List prezesa ZNP do premier Ewy Kopacz

17 października 2014

Rząd powinien skupić się na walce z obniżającym się statusem społecznym zawodu nauczyciela i dążyć do wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty – napisał prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do premier Ewy Kopacz z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani! Z okazji objęcia przez Panią stanowiska Premiera mam zaszczyt […]

Czytaj...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2014

Czytaj...

Wyjątkowe umowy nauczycieli

8 października 2014

Sposób nawiązania umowy kodeksowej i jej treść Nauczyciel może zawrzeć umowę ko­deksową na podstawie art. 7 ust. 1a i bb ustawy o systemie oświaty, ale wówczas nie korzysta z uprawnień zawartych w Karcie. Umowa kodeksowa ma służyć roz­szerzeniu i uatrakcyjnieniu oferty edu­kacyjnej. Jest przewidziana przez ustawę o systemie oświaty dla osób niebędących nauczycielami, a mają­cych […]

Czytaj...

Zajęcia dla dzieci – nowy grafik

26 września 2014

Proszę zapoznać się z najnowszym grafikiem zajęć popołudniowych dla dzieci. grafik 2014 – 2015 poprawiony

Czytaj...

Zmiana adresu e-mail oddziału ZNP w Gliwicach

8 września 2014

Zarząd Oddziału ZNP w Gliwicach informuje, że od 8 września 2014 zmieniony zostaje adres e-mail. Prosimy wysyłać wszelką korespondencję na adres: gliwice@znp.edu.pl.

Czytaj...

Kurs języka angielskiego – dla dorosłych

27 sierpnia 2014

Centrum Kształcenia Nauczycieli przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach ogłasza zapisy na kurs języka angielskiego. Zajęcia organizowane będą w małych grupach, w siedzibie ZO ZNP w Gliwicach. Kurs będzie prowadzony na dwóch poziomach: – poziom podstawowy – pełny opis tutaj – poziom wyższy podstawowy – przygotowujący także do studiów podyplomowych z wczesnego nauczania […]

Czytaj...

Trwają zapisy na kursy kwalifikacyjne na rok szkolny 2014/2015

26 sierpnia 2014

Ruszyły zapisy na kursy kwalifikacyjne organizowane przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ TERAPIA PEDAGOGICZNA OLIGOFRENOPEDAGIKA TYFLOPEDAGOGIKA MEDIACJA Zapisów można dokonać telefonicznie 32 231 57 89 lub mailowo: znp-gliwice@wp.pl

Czytaj...

Rzecznik Praw Obywatelskich o przekazywaniu szkół

14 sierpnia 2014

 Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Edukacji z prośbą o pilne zajęcie stanowiska w sprawie przekazywania placówek podmiotom niezobowiązanym do stosowania wszystkich uprawnień i gwarancji przysługujących nauczycielom zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U, z 2014 r. poz. 191). Według Rzecznika, skala problemu uzasadnia rozważanie rozwiązania tej kwestii […]

Czytaj...