Inauguracja rozmów ZNP z minister edukacji

22 stycznia 2015

W czwartek, 22 stycznia br. kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego rozmawiało z minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską na temat postulatów zgłoszonych przez ZNP w połowie stycznia br. Podczas spotkania inaugurującego cykl rozmów przedstawiciele ZNP zaprosili minister edukacji na najbliższe posiedzenie Prezydium ZG ZNP na początku marca. Wyrazili także oczekiwanie, że do tego czasu ministerstwo edukacji odniesie się […]

Czytaj...

Uwaga nauczyciele: MEN zapowiada likwidację Karty!

22 stycznia 2015

Ministerstwo edukacji po raz kolejny zapowiada likwidację Karty Nauczyciela po tegorocznych wyborach parlamentarnych. 21 stycznia 2015 r. wiceminister edukacji Joanna Berdzik powiedziała w wywiadzie („Dziennik Gazeta Prawna”): „Jak mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska, jedną z pierwszych decyzji szefa MEN po tegorocznych wyborach powinna być ta dotycząca przygotowania ustawy, która zastąpi Kartę nauczyciela”. ZNP zdecydowanie sprzeciwia się […]

Czytaj...

Apel ZNP do rządu ws. dialogu z górnikami

15 stycznia 2015

ZNP wzywa rząd do prowadzenia negocjacji nastawionych na osiągnięcie kompromisu, będącego gwarancją pokoju społecznego, a nie pseudonegocjacji polegających na narzucaniu planów opracowanych w rządowych gabinetach bez udziału strony społecznej. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zaniepokojony sposobem prowadzenia dialogu społecznego przez rząd z pracownikami czterech śląskich kopalń przeznaczonych do likwidacji. Nasze 110-letnie doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że […]

Czytaj...

Jednorazowe dodatki uzupełniające

15 stycznia 2015

Jednorazowe dodatki nie są dodatkowym wynagrodzeniem! Przypominamy, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, do 20 styczniakażdego roku organ prowadzący szkołę (samorząd) przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie […]

Czytaj...

Komunikat z obrad sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

15 stycznia 2015

13 stycznia br. sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła sprawozdanie Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania. Sprawozdanie dotyczyło projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Członkowie Komisji nie przyjęli propozycji poprawki zgłoszonej przez przedstawiciela ZNP dotyczącej wykreślenia z projektu nowelizacji zaproponowanego przez rząd rozwiązania pozwalającego na zatrudnianie nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy. Mimo, że […]

Czytaj...

UCHWAŁA NR 7/01/2015

14 stycznia 2015

Przyjęta ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Katowice, dina 13 stycznia 2015 roku   w sprawie:przyjęcia  stanowiska ZOŚ ZNP w sprawie sytuacji w górnictwie na Śląsku Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015r. w związku z trwającą na Śląsku akcją protestacyjną w obronie górnictwa na podstawie art. 6 ust. 3 oraz art. 47 ust. […]

Czytaj...

Stanowisko Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w sprawie sytuacji górnictwa na Śląsku

14 stycznia 2015

Czytaj...

Żądania płacowe i postulaty ZNP

13 stycznia 2015

Zwracamy się do ministerstwa edukacji o rozpoczęcie negocjacji ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Chcemy rozmawiać o podwyżkach, ustawie o systemie oświaty i kształceniu zawodowym nauczycieli – powiedział dziś (12.01.2015) na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Ostatni raz nauczyciele otrzymali podwyżki w 2012 r. Od tego czasu pensje nauczycieli nie tylko nie wzrosły, ale zmalały […]

Czytaj...

Zmiany w ustawie o systemie oświaty – propozycje ZNP

13 stycznia 2015

18 grudnia 2014 r. oraz 7 i 8 stycznia br. w Sejmie RP odbyły się posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, na których procedowana była nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas obrad podkomisji, a także w trakcie prowadzonych wcześniej rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgłosił między innymi propozycje: wprowadzenia […]

Czytaj...

Sejm RP: zakaz prowadzenia szkół przez spółki komunalne

5 stycznia 2015

18 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania na którym procedowana była nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. W wyroku tym Trybunał stwierdził konieczność przeniesienia z rozporządzeń ministra edukacji do ustawy systemowej zapisów dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania […]

Czytaj...