Prawo

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – czytaj

Czas pracy pracowników, szkół niebędących nauczycielami – czytaj

Odprawa a porozumienie stron – czytaj

Świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom szkół niebędącym nauczycielami – czytaj

Opinia prawna dotycząca możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę – czytaj