MEN dzieli subwencję. Opinia ZNP

25 listopada 2020

Według ZNP, ministerstwo edukacji dzieląc subwencję oświatową na 2021 r. nie uwzględniło podwyżek dla nauczycieli. Chodzi o ministerialny projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Subwencja oświatowa dzielona jest między samorządy z wykorzystaniem specjalnego algorytmu oraz ponad 70 wag, które zwiększają lub zmniejszają pulę pieniędzy należących […]

Czytaj...

Wyniki ankiety ZNP nt. warunków zdalnej edukacji i pracy

24 listopada 2020

Warszawa, 24 listopada 2020 r. Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w dniach 11 – 20 listopada 2020 r. ankietę wśród nauczycieli dotyczącą warunków edukacji zdalnej. W badaniu ankietowym wzięło udział 8,107 nauczycieli, zostało zadanych 5 pytań zamkniętych (poniżej dołączamy wyniki ankiety). Odpowiedzi respondentów pokazują niepokojące fakty: 73% nauczycieli pracuje na […]

Czytaj...

Pytamy ministra edukacji o jego wypowiedź dot. podwyższenia pensum

19 listopada 2020

Warszawa, 18 listopada 2020 r. Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki Związek Nauczycielstwa Polskiego z niepokojem przyjął Pana wypowiedź podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” dotyczącą zmian w szkolnictwie. Szczególnie groźnie zabrzmiała zapowiedź ograniczenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. Stwierdził Pan między innymi, że nauczyciel nie potrzebuje dokształcania – to jest absolutnie sztuczny twór, a jednocześnie […]

Czytaj...

List do osób, które nadal pracują bezpośrednio z dziećmi

19 listopada 2020

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Kierujemy ten list – przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego, świetlic, szkół i placówek specjalnych oraz pracowników tychże – czyli do osób, które w czasie drugiej fali pandemii pracują bezpośrednio z dziećmi i uczniami w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Jesteście ważni. W tym trudnym okresie wykonujecie bardzo ważną […]

Czytaj...

„Wyborcza” z bezpłatną prenumeratą dla nauczycieli ZNP

18 listopada 2020

Szanowni Państwo, jestem mamą 16-latka, jednego z ponad 700 tysięcy dzieci z tzw. skumulowanych roczników, niezwykle mocno doświadczonych przez skutki nieprzemyślanej reformy edukacji. Jako matka i uważna obserwatorka wydarzeń w Polsce chcę w imieniu całej “Wyborczej” wyrazić Państwu wdzięczność i podziw za ciężką pracę i wytrzymałość. Reforma edukacji Anny Zalewskiej, szczucie na Waszą grupę zawodową […]

Czytaj...

List do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek

18 listopada 2020

Pogłębiający się kryzys epidemiczny wywołany przez Covid-19 szczególnie jest odczuwalny w systemie edukacji. Z nauczania stacjonarnego szkoła z dnia na dzień przeszła w system nauczania zdalnego. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik na odległość, biorąc pod uwagę braki sprzętowe, możliwości internetu, czy niedostateczną ilość szkoleń przygotowujących nauczycieli do tej formy pracy z uczniami, pokazały […]

Czytaj...

Ankieta dla nauczycieli – edukacja zdalna

18 listopada 2020

Prosimy nauczycieli i nauczycielki o udział w krótkim badaniu sondażowym na temat warunków zdalnej pracy. To tylko 5 pytań (plus dwa pytania w ramach metryczki). Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych działań na rzecz usprawnienia zdalnej nauki oraz zapewnienia nauczycielom odpowiednich warunków pracy i możliwości jak najszerszego udziału w doskonaleniu zawodowym. Będziemy wdzięczni za wypełnienie […]

Czytaj...

List do Rad Pedagogicznych Szkół i Placówek

9 listopada 2020

Pogłębiający się kryzys epidemiczny wywołany przez Covid-19 szczególnie jest odczuwalny w systemie edukacji.                 Z nauczania stacjonarnego szkoła z dnia na dzień przeszła w system nauczania zdalnego. Zajęcia edukacyjne                    z wykorzystaniem metod i technik na odległość, biorąc pod uwagę braki […]

Czytaj...

21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii

5 listopada 2020

W Głosie Nauczycielskim nr 44-45 z 28 października – 4 listopada br. został opublikowany plakat “21 edukacyjnych postulatów ZNP na czas pandemii”, który można wywiesić na związkowej tablicy w szkole, przedszkolu lub placówce. 21 edukacyjnych postulatów na czas pandemii Oczekujemy, że rząd zrealizuje nasze postulaty, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie oraz podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa […]

Czytaj...

ZNP: Nie damy się zastraszyć!

5 listopada 2020

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób zastraszania nauczycieli i dyrektorów, jakimi są wypowiedzi i wpisy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także niektórych kuratorów oświaty dotyczące ograniczania praw obywatelskich. Nikt nie ma prawa zastraszać nauczycieli, dyrektorów i pracowników oświaty! Minister edukacji nie ma prawnych możliwości nakładania kar dyscyplinarnych, porządkowych oraz jakichkolwiek innych form odpowiedzialności. Bronimy i będziemy […]

Czytaj...

Strona 1 z 4612345...102030...Ostatnia »