Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024

9 lutego 2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br. Dlatego z uwagi na kalendarz prac legislacyjnych Związek zakończył dziś etap uzgodnień projektu rozporządzenia płacowego MEN, aby nauczyciele mogli już w marcu otrzymać obiecane podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Podczas dzisiejszych rozmów przedstawiciele ZNP zaproponowali: – […]

Czytaj...

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac

5 lutego 2024

W czwartek 24 stycznia br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 28). to inicjatywa Związku Nauczycielstwa Polskiego „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, której celem jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli – w taki sposób, by wysokość płac nauczycielskich była powiązana z wysokością przeciętnego wynagrodzenia […]

Czytaj...

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024

5 lutego 2024

  1 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie uzgodnieniowe projektu rozporządzenia płacowego MEN z udziałem kierownictwa resortu edukacji oraz przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.   Projekt rozporządzenia W projekcie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie ws. stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy […]

Czytaj...

„Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” w Sejmie! Pierwsze czytanie inicjatywy ZNP już w czwartek

5 lutego 2024

Pierwsze czytanie inicjatywy obywatelskiej ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” odbędzie się w Sejmie w czwartek 25 stycznia. Inicjatywa dotyczy powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. To jedyna szansa na stworzenie mechanizmu ustawowego, który zagwarantuje stały wzrost pensji nauczycielskich, wraz ze wzrostem zarobków poza oświatą. Zgodnie z harmonogramem obrad 4. posiedzenia Sejmu pierwsze […]

Czytaj...

Projekt rozporządzenia płacowego

5 lutego 2024

19 stycznia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających […]

Czytaj...

Porównaj nauczycielskie emerytury, zanim podejmiesz decyzję!

5 lutego 2024

ZNP przygotował plakat porównujący wcześniejsze emerytury i świadczenia kompensacyjne „Wcześniejsza emerytura czy świadczenie kompensacyjne? Porównaj nauczycielskie emerytury, zanim podejmiesz decyzję!” (PLAKAT TUTAJ). Porównujemy warunki, jakie trzeba spełnić, aby przejść na konkretne świadczenie, wysokość emerytury a także możliwość podjęcia pracy. Plakat będzie drukowany także w Głosie Nauczycielskim. ✅ Przypominamy także, że ZNP domaga się faktycznego przywrócenia art. 88 ustawy […]

Czytaj...

Wniosek ZNP do Ministerstwa Cyfryzacji dot. rozszerzenia grupy nauczycieli uprawnionych do bonu na laptop

5 lutego 2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie do Ministra Cyfryzacji z 16 stycznia 2024 roku wnioskuje o: włączenie nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych do grupy nauczycieli uprawnionych do bonów na laptop, przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych, rozpoczęcie dyskusji o koordynacji działań w zakresie cyfryzacji placówek oświatowych […]

Czytaj...

Wniosek ZNP do MPiPS ws. wyłączenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z minimalnego wynagrodzenia 9 stycznia 2024

15 stycznia 2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Minister Pracy z wnioskiem o znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Obecnie nauczyciele wykonujący dodatkową pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, mają zdecydowanie gorszą sytuację prawną w […]

Czytaj...

Tzw. godziny czarnkowe to nie zajęcia i lekcje – komunikat ZNP (5.01.2024)

15 stycznia 2024

  Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w jednym z ostatnich wywiadów mówiła o innym niż dotychczas wykorzystaniu tzw. godzin czarnkowych. Słowa te wywołały niepokój nauczycieli i nauczycielek obawiających się, że jest to zapowiedź zwiększenia obowiązkowego pensum. – Musi się znaleźć miejsce na pomoc dla uczniów. Uważamy, że jednym z rozwiązań jest to, żeby inaczej wykorzystać, niż […]

Czytaj...

Spotkanie ZNP z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15 stycznia 2024

9 stycznia 2024 4 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie Sławomira Broniarza, prezesa ZNP i Janusza Szczerby, prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z nowym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw związanych z nauką i szkolnictwem wyższym oraz sytuacją nauczycieli akademickich i pracowników. Minister mówił m.in. o współpracy, wzroście […]

Czytaj...