Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!

28 maja 2024

 

Tygodnik Głos Nauczycielski ogłosił kolejną edycję konkursów Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@!

Zgłoszenia do Konkursu Nauczyciel Roku 2024 można przesyłać do 9 września 2024 r.

W przypadku Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłoszenie online trzeba wypełnić i wysłać do 8 września 2024 r. do północy.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte 8 października br. tradycyjnie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Głos informuje:

Kim będą tegoroczni finaliści naszych konkursów? W jakiej placówce pracują i w którym zakątku Polski? Tego dowiemy się w październiku. Ale jedno jest pewne – będą wyjątkowi, jak co roku!

Najlepsi z Najlepszych znowu poszukiwani!

Nauczycielki i nauczyciele kreatywni i cenieni w swoim środowisku – takich szukamy i nagradzamy już od ponad dwóch dekad. Po krótkiej przerwie w Konkurs Nauczyciel Roku znowu włącza się Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Bo niezwykłość tej trwającej od 2002 r. inicjatywy polega na tym, że udaje się w nią zaangażować wiele wybitnych osobistości, w tym także ze świata kultury i polityki. Szczycimy się, że nasze konkursy jednoczą wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc, że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami.

Po raz czwarty na październikowej Gali poznamy także zwycięzcę organizowanego przez Głos Nauczycielski wspólnie z Fundacją Orange Konkursu Nauczyciel Jutr@.

W gronie nagradzanych byli przedmiotowcy chyba wszystkich specjalności – począwszy od polonistów, matematyków, historyków czy fizyków, po wuefistów, nauczycieli przedmiotów artystycznych, zawodowych i katechetów. Nagradzaliśmy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i szkół specjalnych. W gronie finalistów nie zabrakło też bibliotekarzy, psychologów i pedagogów. Byli nauczyciele z dużych miast i małych wsi. Ze szkół znanych w całej Polsce i małych, kameralnych placówek. Różni ich wiele, ale łączy pasja, nietuzinkowa osobowość, znakomity kontakt z uczniami, ogromne zaangażowanie w pracę.

Obydwa konkursy rozstrzyga Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego. W Konkursie Nauczyciel Roku zgodnie z regulaminem wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciel Roku, dwie osoby Wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku.

Naszym celem jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, ludzi zaangażowanych w podnoszenie jakości edukacji – znakomitych dydaktyków, ale i wychowawców.

W Konkursie Nauczyciel Jutr@, organizowanym wspólnie z Fundacją Orange, Jury wytypuje piątkę finalistów, którzy stawiają dobrostan i szacunek dla uczniów i uczennic na pierwszym miejscu, są otwarci na prowadzenie angażujących zajęć opartych na dialogu, pracują w zgodzie z najnowszą wiedzą pedagogiczną oraz psychologią rozwojową i dążą do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, korzystając przy tym technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze i inspirujące lekcje dla młodych ludzi. Z tego grona zostanie wybrany Nauczyciel Jutr@.

Obydwa konkursy rozstrzygniemy 8 października br., tradycyjnie już na Zamku Królewskim w Warszawie.


Konkursy w pigułce, czyli jak zostać Nauczycielem Roku i/lub Nauczycielem Jutr@

>> Uczestnikiem konkursów Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@ może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych).

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2024 i Nauczyciela Jutr@ mogą zgłaszać m.in.: dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty.

>> Na zgłoszenia do Konkursu Nauczyciel Roku 2024 czekamy do 9 września 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego). Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2024”. W przypadku Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłoszenie online trzeba wypełnić i wysłać do 8 września 2024 r. do północy.

>> Udział w jednym konkursie nie wyklucza możliwości udziału w drugim. Można zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2024 wraz z formularzem zgłoszeniowym na: glos.pl/nauczycielroku (kontakt: [email protected])

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Jutr@ wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego na: glos.pl/nauczycieljutra (kontakt: [email protected])