Po interwencji ZNP nauczyciele klas 1-3 otrzymają bony na laptopy

14 maja 2024

Rząd zdecydował ws. rewizji KPO. Nauczyciele klas 1-3 otrzymają bony na laptopy. Wnioskował o to ZNP!

ZNP wystąpił w połowie kwietnia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wprowadzenie zmian w programie „Laptop dla nauczyciela” w ramach rewizji KPO. Związek proponował rozszerzenie grup uprawionych o nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz objęcie bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Teraz Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Najważniejsze zmiany inwestycyjne przewidują m.in. poszerzenie grupy odbiorców bonu na laptopa, który będzie skierowany także do nauczycieli klas 1-3. Wartość inwestycji wyniesie 40 mln euro (ok. 173 mln zł). 

Cały czas monitorujemy sprawę bonów na laptop dla nauczycieli w tym także dla nauczycieli przebywających w dniu składania wniosków na urlopie dla poratowania zdrowia, na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni lub w stanie nieczynnym.

13 maja 2024 r. Związek wystąpił do Ministra Cyfryzacji w tej kwestii. List ZNP do MC poniżej.

Warszawa, 13.05.2024                                                                                                   

Sz.P. Krzysztof Gawkowski

Minister Cyfryzacji

W związku ze zmianami w Krajowym Planie Odbudowy, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej oraz w nawiązaniu do realizacji zapisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji odnośnie wsparcia nauczycieli poprzez przekazanie nauczycielom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych.

Wśród nauczycieli narasta niepokój, kierują do nas liczne zapytania a ostatnie dostępne  informacje dotyczące tej sprawy, to deklaracja poprzedniego Ministra Cyfryzacji, że wszyscy nauczyciele wymienieni w ustawie otrzymają wsparcie w postaci bonów na laptopa do końca tego roku szkolnego.

Ponadto liczne zapytania dotyczą wykluczenia z możliwości otrzymania bonu na laptopa nauczycieli pozostających w stosunku pracy w dniu 30 września 2023 r., ale  przebywających w dniu składania wniosków na urlopie dla poratowania zdrowia, na świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni lub w stanie nieczynnym.

Już 4 października 2023 r. ZNP skierował do Ministra Cyfryzacji zapytania dotyczące, naszym zdaniem, niezgodnego z przepisami prawa wykluczenia z możliwości otrzymania bonu na laptopa nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia.

Wskazywaliśmy i pytaliśmy :

Naszym zdaniem przepis art. 15 ust. 4 u.w.k.c. faktycznie pozbawia  wsparcia ww. nauczycieli, mimo ujęcia ich w grupie nauczycieli uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. i § 2 ust. 1 r.wsp.fin.

Naruszające zasady prawidłowej legislacji jest więc wprowadzenie normy pozbawiającej uprawnienia dla nauczycieli objętych zakresem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. i § 2 ust. 1 r.wsp.fin., w normach technicznych, dotyczących procedury dokumentacyjnej (wniosek organu prowadzącego).

Mając na uwadze powyższe prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy i ewentualnie kiedy, Minister Cyfryzacji będzie wnioskował o nowelizację u.w.k.c. w taki sposób, aby nauczyciele wskazani w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c. mogli skorzystać ze wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa po zakończeniu zwolnień i urlopów?

Prosimy również o udzielenie informacji, w jakich terminach nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych ponadpodstawowych, nauczyciele klas I-III szkół publicznych i niepublicznych podstawowych oraz nauczyciele wskazani w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c. otrzymają jednorazowe świadczenie w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, mając również  na uwadze, że wartość bonu ulega dewaluacji.

Z poważaniem,

Urszula Woźniak /-/

Wiceprezes ZG ZNP